Jobba var du vill och skaffa ett större nätverk

Nu kan du sitta och jobba och skaffa dig nya partners på olika ställen.

Malmö - Entreprenörcenter EC1
- Entreprenörcenter i Malmö förvaltar nodplatserna

Mitt i Malmö fem minuter från Centralstationen och två minuter från Hansacompagniet finns Malmös mest pulserande mötesplats. Här finns ett 50-tal företag och ca 100 personer som kommer att göra allt för att du ska trivas. Bland dessa utvecklingsbolag finns bland annat Stratsys, MalmbergsGruppen, Wisegate, Upsales, Nyföretagarcenter Syd, Länia Företagsförmedling mfl